plens-2014

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2014 (24-gener-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre al·legacions al pressupost de 2014 i aprovació definitiva.URGÈNCIA: 3.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre resolució al·legacions Monver Immobiliària SA. ACTIVITAT DE CONTROL:Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2014 (24-gener-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2014 (6-març-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre modificació estatuts consorci provincial de bombers.3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social sobre moció Dia Internacional de la Dona.4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2014 (6-març-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2014 (3-abril-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (06.03.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre modificació estatuts de l’entitat de conservació de la Mallà (Gestiona 400/2013).3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre caducitat forme expedient resolució d’adjudicació del programa d’actuació integrada corresponent a la unitat d’execució 1ª, polígon I Serra

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2014 (3-abril-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2014 (30-abril-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (03.04.2014).2.- Sorteig per a l’elecció de Presidents i Vocals, tant titulars com a suplents, composició taules per a Eleccions al Parlament Europeu de 25 de Maig de 2014 (2207/2014).3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures, medi ambient, comerç i turisme sobre compliment sentencia Tribunal Superior

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2014 (30-abril-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2014 (5-juny-2014)

Plenari 5/2014 de 5 de juny de 2014 ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (30.04.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació de crèdit 12/2014 (531/2014).3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació condiciones financeres operacions

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2014 (5-juny-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2014 (3-juliol-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (05.06.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre concessió gestió servei il·luminat i semaforic. (2666/2014).3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre desequilibri econòmic financer en el contracte de concessió municipal del

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2014 (3-juliol-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2014 (31-juliol-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (03.07.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació bases execució pressuposat municipal (3887/2014).3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre resolució Pla Actuació Integrada de Serra Alta (1298/2013).4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2014 (31-juliol-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2014 (4-setembre-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (31.07.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Reglament Segona Activitat del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Altea.(Expedient 3218/2014)3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Reglament Intern d’Organització i

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2014 (4-setembre-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2014 (25-setembre-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (04.09.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre inici forme expedient adquisició immoble en C./ La Mar.URGÈNCIA: Aprovació, si escau, modificació pressupostària.URGÈNCIA: Aprovació, si escau, sol·licitud subvenció. ACTIVITAT DE CONTROL:Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1260

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2014 (25-setembre-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2014 (30-octubre-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (25.09.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre fixació festes locals 2015.URGÈNCIA: Aprovació, si escau, refinançament operacions de crèdit.URGÈNCIA: Aprovació, si escau, modificació pressupostària.URGÈNCIA: Aprovació, si escau, modificació ordenança IBI. ACTIVITAT DE CONTROL:Adonar informe morositat 3 T/2014Adonar resolucions Alcaldia

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2014 (30-octubre-2014) Read More »

Scroll to Top