plens-2016

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2016 (7-gener-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (10.12.2015)2.- Aprovació, si escau, Compte General corresponent a l’exercici 2014 (2895/2014).3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa benestar social i igualtat sobre moció de suport per exigir una nova Llei Reguladora del Dret a l’Habitatge (6122/2015).4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre procediment resolució […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2016 (7-gener-2016) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2016 (21-gener-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors (17.12.2015 i 07.01.2016)2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre al·legacions presentades al pressupost 2016 (4651/2015).3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa benestar social i igualtat sobre moció ratificació acorde JGL adhesió protocol pobresa energètica (15/2016).4.- Aprovació, si escau,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2016 (21-gener-2016) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2016 (3-març-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (21.01.2016)2.- Prendre coneixement renuncia Regidor Miguel Angel Capella Esquitino integrat en el Grup Municipal Cipal.3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi ambient sobre moció rescate concessió AP7.4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa benestar social i igualtat sobre moció dia internacional de la

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2016 (3-març-2016) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2016 (7-abril-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior2.- Pren possessió Regidor Luis Eduardo Montes Ortega3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi ambient sobre incorporació Associació Municipis Forestals.4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme cessió parcel·la.5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2016 (7-abril-2016) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2016 (5-maig-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (07.04.2016).2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior per a facultar Alcaldia-Presidència signa escriptura pública (1687/2016).3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre modificació ordenança reguladora d’horaris i condicions de neteja i seguretat per a les obres i construccions

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2016 (5-maig-2016) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2016 (31-maig-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (05.05.2016).2.- Sortege Presidents i vocals (titulars i suplents) eleccions a Corts Generals 2016 (2611/2016).3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre paratge natural municipal Cap Negret (5311/2014).4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2016 (31-maig-2016) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2016 (4-juliol-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (31.05.2016).2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre sol·licitud pròrroga del document de referència (assimilable al document d’abast) per a l’avaluació ambiental i territorial estratègica del pla general estructural d’Altea.3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre desequilibri econòmic piscina municipal.4.-

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2016 (4-juliol-2016) Read More »

Plenari Originari Ajuntament d’Altea 0008-2016 (4-d’agost-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (04.07.2016).2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa Infraestructures i medi ambient sobre resolució al·legacions modificacions ordenança platges (2610/2016).3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general, sobre aprovació definitiva modificació ordenança reguladora d’horaris i condicions de neteja i seguretat per a les obres i

Plenari Originari Ajuntament d’Altea 0008-2016 (4-d’agost-2016) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2016 (1-setembre-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors (04.08.2016 i 12.08.2016).2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa infraestructures i medi ambient sobre desestimació desequilibri econòmic pàrquing subterrani.3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre modificació estatuts consorci residus.4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre cessió a Iberdrola solc

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2016 (1-setembre-2016) Read More »

Scroll to Top