plens-2019

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2018 (25-d’octubre-2018)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació de crèdits (158/2013).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre fraccionament pagament devolució ingressos a Altea Futura SA (5382/2017).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2018 (25-d’octubre-2018) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2019 (3-gener-2019)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTORIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim interior sobre límit de gasto no financer 2019 (6313/2018)3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim interior sobre pressupost 2019 i plantilla personal (6313/2018)4.- Aprovació, si

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2019 (3-gener-2019) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2019 (6-febrer-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre resolució al·legacions pressupost 2019 i plantilla personal (6313/2018)3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre aprovació conveni cessió immoble (6657/2018)4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2019 (6-febrer-2019) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2019 (7-març-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre regulació accés auto caravanes zones d’aparcament (1179/2019).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre moció Bous al Carrer (1327/2019).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2019 (7-març-2019) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2019 (1-d’abril-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Sorteig Presidents i Vocals meses electorals Eleccions Generals i Autonòmiques (1807/2019)3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social sobre Pla Municipal Drogodependències (1479/2019)4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social sobre Pla Igualtat Ciutadania (1492/2019)5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2019 (1-d’abril-2019) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2019 (29-d’abril-2019)

Plenari que en sessió extraordinària es celebrarà el dilluns 29 d’abril de 2019, a les nou hores trenta minuts (9,30), en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat. La sessió es celebrara de conformitat al següent ORDRE DEL DIA: Únic.- Sorteig Presidents i Vocals, titulars, suplents i reserves meses electorals Eleccions Municipals i

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2019 (29-d’abril-2019) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2019 (2-maig-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Presa de raó renúncia voluntaria acta Regidor (2210/2019)3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Obres sobre aprovació inicial ordenança reguladora realització productes audiovisuals (5366/2017).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació de crèdits (513/2019)5.- Aprovació, si

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2019 (2-maig-2019) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2019 (12-juny-2019)

Plenari que, en sessió extraordinària, es celebrarà el pròxim dimecres dia 12 de juny de 2019, a les deu (10,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre social de la Tercera Edat. La sessió es celebrarà de conformitat al següent ORDRE DEL DIA: ÚNIC.– Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior, celebrada el 2 de maig

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2019 (12-juny-2019) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2019 (15-juny-2019)

Plenari que en sessió extraordinària es celebrarà el pròxim dissabte 15 de juny de 2019, a les dotze (12,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre social de la Tercera Edat. Si no concorregueren assistents en nombre suficient es celebrarà en segona convocatòria el dilluns dia 17 de juny, a la mateixa hora. La sessió

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2019 (15-juny-2019) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2019 (28-juny-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió constitutiva.2.- Donar compte de la composició dels Grups Polítics Municipals i els seus Portaveus.3.- Aprovació, si escau, periodicitat de les sessions plenàries.4.- Aprovació, si escau, creació Comissions Informatives.5.- Aprovació, si escau, determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual.6.- Aprovació, si escau, determinació del règim de

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2019 (28-juny-2019) Read More »

Scroll to Top