illa@digiworks.es

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2021 (21-gener-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborranys actes sessions anteriors.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre compte general Corporació 2019.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre moció Grup Municipal Ciutadans dotació recursos humans i materials a […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2021 (21-gener-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2021 (26-febrer-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana Moció Dia Internacional de la Dona.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior modificació de crèdits extraordinaris.4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2021 (26-febrer-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2021 (1-abril-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre compatibilitat segona activitat sector públic.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre inventari bens i drets municipals 2017.4.- Aprovació, si procedeix, dictamen

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2021 (1-abril-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2021 (6-maig-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana Moció Dia Internacional de la Dona.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior modificació de crèdits extraordinaris.4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2021 (6-maig-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2021 (20-maig-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació Reglament Orgànic Municipal.3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient cessió ús bé municipal.4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient resolució

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2021 (20-maig-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2021 (23-juny-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.2.- Presa de raó renúncia Regidor Jesús Ballester Huertas3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre declaració festes patronals com d’interès turístic4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2021 (23-juny-2021) Read More »

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0009-2021 (13-juliol-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Declaració urgència de la sessió.2.- Aprovació definitiva, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre cessió gratuïta bé immoble municipal a LABORA .3.- Aprovació definitiva, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre reversió de bens cedits a Pública de

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0009-2021 (13-juliol-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2021 (5-agost-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborranys actes sessions anteriors.2.- Presa de possessió de Regidor del Grup Municipal Popular (2945/2021)3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre Conveni Col·laboració amb UA i UMH Càtedra d’Economia Blava (3811/21).4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2021 (5-agost-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011/2021 (27-agost-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre obres gimnàs i cafeteria poliesportiu municipal (4236/2021).3.- Aprovació inicial, si escau, dictamen Comissió d’Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre ordenança fiscal reguladores drets d’examen (3265/2021)4.- Aprovació, si escau, dictamen

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011/2021 (27-agost-2021) Read More »

Scroll to Top