plens-2017

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2017 (23-gener-2017)

Plenari 2/2017 de 23 de gener de 2017 ACTIVITAT RESOLUTÒRIA: 1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors.2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció Grup Popular modificació ordenança per a introduir bonificacions subministre aigua potable i clavegueram (5737/2016).3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2017 (23-gener-2017) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2017 (2-març-2017)

Plenari 3/2017 de 2 de març de 2017 ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre addenda delegació competències SUMMA (177/2017).3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre proposada liquidació contractes FCC Medi

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2017 (2-març-2017) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2017 (6-abril-2017)

Plenari 4/2017 de 6 d’abril de 2017 ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre adhesió circular 2/2016.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació subvencions sanitàries.4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissióinformativa

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2017 (6-abril-2017) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005/2017 (5-maig-2017)

Plenari 5/2017 de 5 de maig de 2017 ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre Pacto Alcaldes per al Clima i l’Energia.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció energia neta.4.- Aprovació, si procedeix,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005/2017 (5-maig-2017) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2017 (25-maig-2017)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre crèdit extraordinari.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre crèdit extraordinari.4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2017 (25-maig-2017) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2017 (22-juny-2017)

ACTIVIDAD RESOLUTORIA:1.- Toma conocimiento renuncia Concejal Grupo Municipal Socialista2.- Aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.3.- Aprobación si procede dictamen comisión bienestar social sobre moción declaración municipio de Altea como ciudad libre de circos con animales4.- Aprobación, si procede, dictamen comisión informativa de hacienda, especial de cuentas y régimen interior sobre crédito extraordinario5.- Aprobación, si

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2017 (22-juny-2017) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2017 (3-d’agost-2017)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, presa possessió Regidor Grup Municipal Socialista (3273/2017)3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda especial de comptes i règim interior sobre un finançament just (3859/2017).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre moció l’ensenyament de la

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2017 (3-d’agost-2017) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2017 (31-d’agost-2017)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Donar compte renúncia acta Regidor.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç del sobre moció Grupo Municipal Cipal mostra d’artesania.4.- Aprovació, si procedeix, moció de la Comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i Comerç sobre el nomenament del Castell

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2017 (31-d’agost-2017) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2017 (28-setembre-2017)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Presa coneixement renúncia Regidora Grup Municipal Compromís.2.- Aprovació, si procedeix, presa possessió Regidor Grup Municipal Popular.3.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre resolució al·legacions modificació bases execució pressupost 2017.5.- Aprovació, si procedeix, moció Grup Municipal Cipal sobre ocupació

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0010-2017 (28-setembre-2017) Read More »

Scroll to Top