Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2014 (30-abril-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (03.04.2014).
2.- Sorteig per a l’elecció de Presidents i Vocals, tant titulars com a suplents, composició taules per a Eleccions al Parlament Europeu de 25 de Maig de 2014 (2207/2014).
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures, medi ambient, comerç i turisme sobre compliment sentencia Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (5466/2013).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar Informe morositat primer trimestre 2014. (2042/2014)
Adonar decrete liquidació pressuposte 2013.
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 281 a 504/2014)

Precs i preguntes.

Scroll to Top