plens-2014

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2014 (4-desembre-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (30.10.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial Marymontaña II (2439/2013).3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança fiscal reguladora taxa per expedició documents administratius (Expedient 4922/2014).4.- Aprovació, […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2014 (4-desembre-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2014 (29-desembre-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (04.12.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació definitiva modificació ordenança imposat béns immobles (Expedient 5249/2014).3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre adjudicació gestió servei il·luminat públic i semafóric (Expedient 2666/2014).4.-

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2014 (29-desembre-2014) Read More »

Scroll to Top