Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2016 (21-gener-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors (17.12.2015 i 07.01.2016)
2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre al·legacions presentades al pressupost 2016 (4651/2015).
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa benestar social i igualtat sobre moció ratificació acorde JGL adhesió protocol pobresa energètica (15/2016).
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre moció nomenament gerent Consorci Aigües Marina Baixa (238/2016)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2176 a 2378/2015)

Precs i preguntes.

Scroll to Top