plens-2016

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2016 (6-d’octubre-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior .2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre bonificació ICIO.3.- Aprovació, si escau, dictàmens comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre nomenaments Consell Local de Comerç i Turisme.4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, festes, […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2016 (6-d’octubre-2016) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2016 (27-d’octubre-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre desafectació i cessió gratuïta al municipi de terrenys declarats innecessaris amb la finalitat d’incorporar-los al domini públic municipal.3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures, medi ambient, comerç i turisme sobre desestimació

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2016 (27-d’octubre-2016) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2016 (1-desembre-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior (27.10.2016).2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre nomenament jutge de pau substitut (4525/2016).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç sobre adhesions al Consell Municipal de Comerç i Turisme (5719/2016).4.- Aprovació, si

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2016 (1-desembre-2016) Read More »

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0014-2016 (12-desembre-2016)

Plenari Extraordinari 14/2016 de 12 de desembre de 2016 ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, Dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Compte General 2015 (Exp. 672/16).2.- Aprovació, si procedeix, Dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Llímit despessa no Financiera Pressupost 2017 (Exp. 5884/16)..3.- Aprovació, si procedeix,

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0014-2016 (12-desembre-2016) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2016 (29-desembre-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre ampliació delegació SUMA sancions ordenança animal (6014/2016).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre constitució comissió avaluació ambiental i territorial estratègica i el seu reglament (6057/2016). ACTIVITAT DE CONTROL:Donar compte del

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2016 (29-desembre-2016) Read More »

Scroll to Top