Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2016 (4-juliol-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (31.05.2016).
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme sobre sol·licitud pròrroga del document de referència (assimilable al document d’abast) per a l’avaluació ambiental i territorial estratègica del pla general estructural d’Altea.
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre desequilibri econòmic piscina municipal.
4.- Aprovació, si escau, moció declaració arbret a Altea bé de rellevància local.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informe Intervenció de Fons sobre control financer PDM, SA.
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 780 a 970/2016)

Precs i preguntes

Scroll to Top