Plenari Originari Ajuntament d’Altea 0008-2016 (4-d’agost-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (04.07.2016).
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa Infraestructures i medi ambient sobre resolució al·legacions modificacions ordenança platges (2610/2016).
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general, sobre aprovació definitiva modificació ordenança reguladora d’horaris i condicions de neteja i seguretat per a les obres i construccions. (2141/2016).
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre aval operació crèdit curt termini PDM, S.A. (3273/2013).
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre pacte territorial per a l’ocupació Marina Baixa (3849/2016).
6.- Aprovació, si escau, modificació ordenança convivència ciutadana.
7.- Aprovació, si escau, membres Consell Municipal Turisme.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 971 al 1211/2016)
Adonar informe morositat i període mitjà de pagament (1958/2016).
Adonar informe Avaluació Pla d’Ajust (3346/2013).

Precs i preguntes

Scroll to Top