Plenari Extraordinari Ordinari 0009-2016 (12-d’agost-2016)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
2.- Aprovació, si escau, proposta sobre adhesió al fons d’impuls econòmic per a donar cobertura a l’execució de sentències fermes que es preveja per a 2017.

Scroll to Top