pSh8k3wTr3di

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2021 (7-gener-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre nomenament Jutge de Pau Substitut.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació inventari bens i drets Corporació 2016.4.- Aprovació, si procedeix,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2021 (7-gener-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2020 (30-gener-2020)

ORDRE DEL DIA ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors.2.- Aprovació, si escau dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç addenda conveni cessió use immoble.3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre ampliació termini resolució expediente subministre aigua potable i sanejament zones Pla Parcial El *Aramo4.-

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2020 (30-gener-2020) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2020 (5-març-2020)

ORDRE DEL DIA ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Partició Ciutadana moció Dia Internacional de la Dona.3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació Reglament Intern Ús Drons Policia Local.4.- Aprovació, si

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2020 (5-març-2020) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2020 (7-maig-2020)

ORDRE DEL DIA ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació de crèdits (269/2020).3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre la moció de mesures relacionades amb autònoms (2198/2020).4.- Aprovació, si escau,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2020 (7-maig-2020) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2020 (4-juny-2020)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre ratificació modificació de crèdits.3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre modificació contracte enllumenat públic.4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, cultura, festes, Agermanaments,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2020 (4-juny-2020) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2020 (2-juliol-2020)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general sobre conveni interadministratiu entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfic i l’Ajuntament d’Altea per a l’execució de l’actuació Projecte reformat de rehabilitació medi ambiental de la façana costera

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0006-2020 (2-juliol-2020) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2020 (6-agost-2020)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim interior sobre modificació extraordinària de crèdits.3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim interior sobre modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa d’ocupació del sòl, subsòl

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2020 (6-agost-2020) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2020 (3-setembre-2020)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre desestimació al·legacions i aprovació projecte i estudi viabilitat cafeteria i gimnàs poliesportiu municipal.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre desestimació al·legacions i aprovació

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2020 (3-setembre-2020) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2020 (1-octubre-2020)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre sol·licitud compatibilitat personal Conservatori (4126/2020).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre aprovació conveni (4253/2020).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0009-2020 (1-octubre-2020) Read More »

Scroll to Top