illa@digiworks.es

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2021 (30-setembre-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborranys actes sessions anteriors.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre modificació contracte enllumenat públic.3.- Aprovació inicial, si escau, dictamen Comissió d’Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre designació dies festius locals 20224.- Aprovació, si escau, moció designació dia del comerç …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2021 (30-setembre-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’altea 0014-2021 (4-novembre-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Modificació de Crèdit3.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre concessió compatibilitat4.- Aprovació, si escau, modificació de crèdit. ACTIVITAT DE CONTROL:Donar compte …

Plenari Ordinari Ajuntament d’altea 0014-2021 (4-novembre-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2021 (2-desembre-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.2- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme, Comerç i Projectes Europeus sobre felicitació del Ple als 9 estudiants pel premi extraordinari al rendiment acadèmic.3.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Modificació …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2021 (2-desembre-2021) Read More »

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0016-2021 (14-desembre-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre compte general 2020.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de comptes i règim interior sobre límit despesa financera.3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre pressupost Corporació …

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0016-2021 (14-desembre-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0017-2021 (23-desembre-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de comptes i règim interior sobre resolució alꞏlegacions ordenança imposició taxa exàmens i en el seu cas aprovació definitiva3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre inventari bens …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0017-2021 (23-desembre-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2014 (24-gener-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre al·legacions al pressupost de 2014 i aprovació definitiva.URGÈNCIA: 3.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre resolució al·legacions Monver Immobiliària SA. ACTIVITAT DE CONTROL:Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2014 (24-gener-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2014 (6-març-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures, Medi ambient, Comerç i Turisme sobre modificació estatuts consorci provincial de bombers.3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social sobre moció Dia Internacional de la Dona.4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2014 (6-març-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2014 (3-abril-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (06.03.2014).2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre modificació estatuts de l’entitat de conservació de la Mallà (Gestiona 400/2013).3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme sobre caducitat forme expedient resolució d’adjudicació del programa d’actuació integrada corresponent a la unitat d’execució 1ª, polígon I Serra …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0003-2014 (3-abril-2014) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2014 (30-abril-2014)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior (03.04.2014).2.- Sorteig per a l’elecció de Presidents i Vocals, tant titulars com a suplents, composició taules per a Eleccions al Parlament Europeu de 25 de Maig de 2014 (2207/2014).3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’infraestructures, medi ambient, comerç i turisme sobre compliment sentencia Tribunal Superior …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2014 (30-abril-2014) Read More »

Scroll to Top