Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0001-2020 (20-gener-2020)

ORDRE DEL DIA

Únic.– Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre resolució al·legacions i aprovació definitiva pressupost general 2020

Scroll to Top