Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2021 (2-desembre-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.
2- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme, Comerç i Projectes Europeus sobre felicitació del Ple als 9 estudiants pel premi extraordinari al rendiment acadèmic.
3.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Modificació parcial RPT.
4.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana sobre declaració institucional Dia per l’eliminació de la violència contra la dona.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2551 al 2862/2021).
Donar compte resolucions 2995/2021 i 2996/21.

Precs i preguntes

Scroll to Top