Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2019 (15-juny-2019)

Plenari que en sessió extraordinària es celebrarà el pròxim dissabte 15 de juny de 2019, a les dotze (12,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre social de la Tercera Edat. Si no concorregueren assistents en nombre suficient es celebrarà en segona convocatòria el dilluns dia 17 de juny, a la mateixa hora.

La sessió es celebrarà de conformitat al següent ORDRE DEL DIA:

Únic.– Constitució de la Corporació Municipal i elecció d’Alcalde/sa.

Scroll to Top