Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0004-2019 (1-d’abril-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Sorteig Presidents i Vocals meses electorals Eleccions Generals i Autonòmiques (1807/2019)
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social sobre Pla Municipal Drogodependències (1479/2019)
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social sobre Pla Igualtat Ciutadania (1492/2019)
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre Ordenança Mercat Municipal (1771/2019).

DESPATXS EXTRAORDINARIS:
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, Cultura, festes, agermanaments, comerç i turisme sobre incorporació membre al Consell Local de Comerç i Turisme (1981/2019).
7.- Aprovació, si procedeix, sol·licitud delegació competències actuació en IES Bellaguarda (5774/2018).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte Pla Ajust 4 T/2018 (3346/2013)
Donar compte PMP i morositat 4 T/2018 (2121/2018)
Donar compte informe anual morositat (2121/2018)
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 202 a 486/2019)

Precs i preguntes

Documentación

Scroll to Top