Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005-2019 (29-d’abril-2019)

Plenari que en sessió extraordinària es celebrarà el dilluns 29 d’abril de 2019, a les nou hores trenta minuts (9,30), en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.

La sessió es celebrara de conformitat al següent ORDRE DEL DIA:

Únic.- Sorteig Presidents i Vocals, titulars, suplents i reserves meses electorals Eleccions Municipals i al Parlament Europeu.

Documentación

Scroll to Top