Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0007-2019 (12-juny-2019)

Plenari que, en sessió extraordinària, es celebrarà el pròxim dimecres dia 12 de juny de 2019, a les deu (10,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre social de la Tercera Edat.

La sessió es celebrarà de conformitat al següent ORDRE DEL DIA:

ÚNIC.– Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior, celebrada el 2 de maig de 2019.

Scroll to Top