plens-2021

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2021 (30-setembre-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborranys actes sessions anteriors.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre modificació contracte enllumenat públic.3.- Aprovació inicial, si escau, dictamen Comissió d’Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre designació dies festius locals 20224.- Aprovació, si escau, moció designació dia del comerç […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0013-2021 (30-setembre-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’altea 0014-2021 (4-novembre-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Modificació de Crèdit3.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre concessió compatibilitat4.- Aprovació, si escau, modificació de crèdit. ACTIVITAT DE CONTROL:Donar compte

Plenari Ordinari Ajuntament d’altea 0014-2021 (4-novembre-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2021 (2-desembre-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior.2- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme, Comerç i Projectes Europeus sobre felicitació del Ple als 9 estudiants pel premi extraordinari al rendiment acadèmic.3.- Aprovació, si escau, Dictamen Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre Modificació

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2021 (2-desembre-2021) Read More »

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0016-2021 (14-desembre-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre compte general 2020.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de comptes i règim interior sobre límit despesa financera.3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre pressupost Corporació

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0016-2021 (14-desembre-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0017-2021 (23-desembre-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrany acta sessió anterior2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de comptes i règim interior sobre resolució alꞏlegacions ordenança imposició taxa exàmens i en el seu cas aprovació definitiva3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre inventari bens

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0017-2021 (23-desembre-2021) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2021 (7-gener-2021)

ORDRE DEL DIA: ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre nomenament Jutge de Pau Substitut.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació inventari bens i drets Corporació 2016.4.- Aprovació, si procedeix,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2021 (7-gener-2021) Read More »

Scroll to Top