Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0002-2017 (23-gener-2017)

Plenari 2/2017 de 23 de gener de 2017

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors.
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció Grup Popular modificació ordenança per a introduir bonificacions subministre aigua potable i clavegueram (5737/2016).
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció Grup Popular baixada de l’IBI (5736/2016).
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre al·legacions presentades al pressupost i plantilla 2017 (5720/2016)
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre modificació puntual RPT 2017 (6171/2016).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2249 a 2476/2016)

Precs i preguntes.

Scroll to Top