Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0005/2017 (5-maig-2017)

Plenari 5/2017 de 5 de maig de 2017

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’infraestructures i medi ambient sobre Pacto Alcaldes per al Clima i l’Energia.
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció energia neta.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social sobre moció IVO .
5.- Aprovació, si procedeix, cessió gratuïta escoleta.
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre crèdit extraordinari.
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre rectificació inventari 2012.
8.- Moció suport a la continuïtat dels serveis d’atenció a menors tutelats, dones víctimes de violència de gènere, persones amb diversitat funcional i majors en les Comarques de Les Marines.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte informes morositat 1 T/2017.
Donar compte informe avaluació pla d’ajust.
Donar compte modificació Grups Polítics Municipals.
Donar compte Decret Alcaldia 766/2017
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 356 a 611/2017).

Precs i preguntes

Scroll to Top