Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0009-2021 (13-juliol-2021)

ORDRE DEL DIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Declaració urgència de la sessió.
2.- Aprovació definitiva, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre cessió gratuïta bé immoble municipal a LABORA .
3.- Aprovació definitiva, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre reversió de bens cedits a Pública de Desenvolupament Municipal SA.

Scroll to Top