Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0012-2021 (23-setembre-2021)

ORDRE DEL DIA:

ÚNIC.– Dictamen Comissió Informativa d’Hisenda per a facultar a l’Alcaldia per a inici de negociacions amb l’Administració Concursal per a adquisició dels terrenys de la Cooperativa Agrícola d’Altea.

Scroll to Top