February 2022

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2019 (30-d’octubre-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors.2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió Informativa de Benestar Social i Igualtat sobre moció contra la violència de gènere.3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajuste anualitats actuació en IES Bellaguarda dins del Pla Edificant.4.- Aprovació, si escau, […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2019 (30-d’octubre-2019) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0016-2019 (28-novembre-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.2.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana moció 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre desistiment modificació pressupostària.4.- Aprovació,

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0016-2019 (28-novembre-2019) Read More »

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0017-2019 (12-desembre-2019)

ORDRE DEL DIA: 1.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç, sobre moció felicitació estudiants premio extraordinari.2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre límit de despesa no financera 2020.3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim

Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0017-2019 (12-desembre-2019) Read More »

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0018-2019 (26-desembre-2019)

ORDRE DEL DIA: ACTVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborranys actes sessions anteriors.2.- Dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç, sobre moció Grup Municipal Popular en defensa llibertats educatives consagrades en la Constitució (6850/2019)3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social, igualtat, sanitat i participació ciutadana sobre moció Grup Municipal Ciutadans

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0018-2019 (26-desembre-2019) Read More »

Scroll to Top