Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0017-2019 (12-desembre-2019)

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç, sobre moció felicitació estudiants premio extraordinari.
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre límit de despesa no financera 2020.
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre pressupost 2020 i plantilla personal.

Scroll to Top