Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2019 (30-d’octubre-2019)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors.
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió Informativa de Benestar Social i Igualtat sobre moció contra la violència de gènere.
3.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajuste anualitats actuació en IES Bellaguarda dins del Pla Edificant.
4.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajustament anualitats actuació en CEIP Les Rotes dins del Pla Edificant.
5.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajuste anualitats actuació en CEIP Blanquinal dins del Pla Edificant.
6.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajuste anualitats actuació en CEIP L’Olla dins del Pla Edificant.
7.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajuste anualitats actuació en IES Altaia dins del Pla Edificant.
8.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajuste anualitats actuació en CEIP Altea la Vella dins del Pla Edificant.
9.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme i Pla General sobre resolució de condició d’Agent Urbanitzador polígon La Mallà Pla Parcial El Áramo.
10.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança IBI.
11.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança tractament residus urbans.
12.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació de crèdits.
13.- Aprovació, si escau, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre nomenament representant en òrgan col·legiat.
14.- Aprovació, si escau, sol·licitud ampliació i modificació delimitació àmbit monument natural.

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2104 al 2355/2019)

Precs i preguntes.

Scroll to Top