Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2020 (3-desembre-2020)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç sobre felicitació alumnes premi extraordinari rendiment acadèmic (5741/2020).3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre límit de despesa no financera (5749/2020).4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0011-2020 (3-desembre-2020) Read More »