Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2018 (29-novembre-2018)

ACTIVITAT RESOLUTORIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’educació, cultura i turisme, sobre moció felicitació estudiants  premi extraordinari ESO (5834/2018)3.-   Aprovació,   si   procedeix,   dictamen   comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i regim interior sobre compte general corporació 2017 (764/2018).4.-   Aprovació,   si   procedeix,   dictamen   comissió informativa de benestar social […]

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0012-2018 (29-novembre-2018) Read More »