Documents de Planejament

Modificació núm. 4 Pla Parcial Belles arts
I_02_Planos Informativos

PLAN PARCIAL

TEXTE REFUNDIT MEMORIA JUSTIFICATIVA I ORDENANCES AGOST 2012

DOCV 17-10-2012 definitiva

Certificació Plenaria aprobació definitiva agost 2012

BOP 16-10-12 DEFINITIVA

PLÀNOLS DIGITALITZATS DILIGÈNCIA
A-1 ZONIFICACION Y USOS INICIAL RS-8 BBA
A-2 SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS INICIAL RS-8 BBAA
A-3-1 RED VIARIA Y PAVIMENTACION INICIAL RS-8 BBAA
A-4 RESERVAS SUELO DOTACIONAL INICIAL RS-8 BBAA
B-1 ZONIFICACION Y USOS MODIFICADO RS-8 BBAA
B-2 SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS MODIFICADO RS-8 BBAA
B-3-1 RED VIARIA Y PAVIMENTACION MODIFICADO RS-8 BBAA
B-4 RESERVAS SUELO DOTACIONAL PUBLICO MODIFICADO RS-8 BBAA
PROJECTE REPARCELACIÓ RS-8 BELLAS ARTES

PROJECTE REPARCELACIÓ RATIFICAT 30-09-2013

Scroll to Top