Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0015-2015 (10-desembre-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, esborradors actes sessions anteriors (04 i 24.11.2015).
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre encomana gestió a SUMMA (4796/2015).
3.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció Grup Municipal Popular baixada tipus impositiu IBI (5188/2015).
4.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa urbanisme sobre moció Grup Municipal CIPAL oposició desenvolupe urbanístic sector Amaibits-Margequivir (5171/2015).
5.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’Hisenda, especial de comptes i règim interior sobre moció derogació Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (5823/2015).
6.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa de benestar social sobre moció adhesió compromís ètic electoral (5821/2015).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Adonar informe Intervenció sobre Cost Efectiu dels Serveis Públics (5327/2015)
Adonar decrets des d’última sessió plenària ordinària (del 1778 al 1952/2015).

Precs i preguntes.

Scroll to Top