Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0014-2015 (24-novembre-2015)

ÚNIC.-
SORTEIG PER A l’ELECCIÓ DELS MEMBRES TITULARS (PRESIDENTS I VOCALS, AIXÍ COM ELS SEUS CORRESPONENTS SUPLENTS I RESERVES), QUE FORMAREN PART DE LES TAULES EN LES ELECCIONS GENERALS Al CONGRÉS I SENAT A CELEBRAR EL 20 DE DESEMBRE DE 2015.

Scroll to Top