Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0016-2015 (17-desembre-2015)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre límit de despesa financera (5815/2015).
2.- Aprovació, si escau, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre pressupost general Corporació i plantilla de personal 2016 (4651/2015).

Scroll to Top