Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0008-2018 (8-d’agost-2018)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general sobre resolució d’al·legacions i exposició pública del Pla General Estructural (215/2013)
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’urbanisme i pla general sobre ratificació acord JGL sobre sol·licitud pròrroga del document de referència/abast emès amb objecte de la revisió del PGOU d’Altea (215/2013)

Scroll to Top