Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0009-2015 (20-juliol-2015)

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si procedeix, ampliació termini participació pública i consultes versió preliminar pla general d’ordenació urbana (215/2013).
2.- Aprovació, si procedeix, nomenament jutge de pau titular (1960/2015).
3.- Aprovació, si procedeix, ratificació acord JGL sobre adhesió central compres Diputació Provincial (2294/2014).

Scroll to Top