Violència de Gènere

016

Qualsevol consulta relacionada amb violència sobre les dones pot dirigir-se a la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere a través de qualsevol dels mitjans que ofereix el servei 016 en el següent enlla

LA DGVG INFORMA


Guia de recursos Marina Baixa

Oficina de Denúncies i Assistència a Víctimes de Violència de Gènere

Nova Oficina de Denúncies i Assistència a Víctimes de Violència de Gènere en el Palau de Justícia de Benalúa, Alacant,

Es tracta d’un nou recurs especialitzat a iniciativa de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que ve a sumar-se als ja existents, per a millorar l’atenció de les dones i els seus menors en situació de violència.

Inspectora, Verónica Gómez Huerga.

Coordinadora Oficina de Denúncies i Assistència a Víctimes de Violència de Gènere.

Unitat de Policia Nacional Adscrita a la Generalitat Valenciana.

Palacio de Justícia de Benalúa.

Avd. Aguilera, número 53.

Telfs. 689.895.856 (Oficina) / 650.088.215 (Coordinadora)

Termòmetre

Canal prioritari de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

És un servei gratuït que ofereix l’AEPD per a sol·licitar la retirada urgent d’Internet d’informacions sensibles que permeten identificar a persones, generalment continguts audiovisuals (incloent la seua veu i/o imatge física) de caràcter sexual o violent, difosos sense el seu consentiment i que, en situacions d’excepcional gravetat, poden perjudicar-les i posar en risc la seua integritat física o psíquica

Agència Espanyola de Protecció de Dades | #PuedesPararlo (aepd.es)

Scroll to Top