DTI

L’entorn en el qual es desenvolupa l’activitat turística es caracteritza per la volatilitat. L’adaptació ràpida i eficient als constants canvis que es produeixen determinen la competitivitat de la destinació turística. A més, l’esmentada volatilitat ve acompanyada d’incertesa i complexitat, agreujada per situacions com la crisi social i econòmica derivada pel COVID-19. Davant aquest escenari, les destinacions turístiques hem d’actuar aplicant eines que, des del prisma de la sostenibilitat (social, econòmica i mediambiental), donen resposta a les necessitats reals del territori i dels seus agents socials (turistes, residents, empresaris…).

Atenent a això, Altea, com a destinació turística, ha apostat per una estratègia de transformació intel·ligent, basada en la sostenibilitat del seu model turístic i en les particularitats del seu territori.

Com a primer pas, l’Ajuntament d’Altea ha decidit posar en marxa el seu Pla Director de Destinació Turística Intel·ligent, alineant-se, al seu torn, amb l’estratègia de Turisme Comunitat Valenciana, així com amb els criteris que la norma UNE 178501:2018 estableix per a les Destinacions Turístiques Intel·ligents. El procés d’elaboració de l’estratègia s’ha caracteritzat per l’àmplia participació del sector turístic alteà, donant com a resultat un Pla Director eficaç i eficient. La bateria d’actuacions plantejada se centra, tant en les necessitats del destí, atesos els cinc eixos del model DTI (governança, sostenibilitat, tecnologia, accessibilitat i innovació), com en els quatre productes turístics, que, per les característiques pròpies del destí, compten amb potencialitat: naturalesa, cultura, ciclisme i nàutica.

La implantació del Pla permetrà a Altea situar-se a l’avantguarda del sector, aplicant un model de gestió integral basat en la millora contínua i en la presa de decisions intel·ligents.

Scroll to Top