Ens Gestor

L’Ajuntament d’Altea disposa d’un Ens Gestor encarregat del lideratge de la transformació d’Altea en DTI. Aquest Ens, conformat per representants públics pertanyents a diverses àrees de l’administració local, té com a fi assegurar el compliment dels reptes d’Altea com DTI, donar suport a la materialització de les actuacions recollides en el Pla Director, i la implantació de la seua SGDTI, així com establir sinergies entre departaments i amb el sector privat i associatiu del municipi. Tot això, tenint com a base els criteris de la norma UNEIX 178501:2018, i per consegüent el seu compliment.

TitularÀreaResponsabilitats
Jaume Llinares CortésAlcaldiaResponsable DTI
Ana Milagros Pérez AlósTurismeCoordinadora Ens Gestor
Responsable Eix Governança
Antonio Alós MaestreNoves TecnologiesCoordinador Ens Gestor
Responsable Eix Innovació
Xelo González RipollTurismeResponsable Eix Governança
Paloma Verdú SánchezProjectes EuropeusResponsable Eix Governança
Juan Bautista Borja CanetInformàticaResponsable Eix Tecnologia
Ana González DelgadoMedi AmbientResponsable Eix Sostenibilitat
Ana Beltri IzquierdoUrbanismeResponsable Eix Sostenibilitat
José Sellés PerlesInfraestructures i PlatgesResponsable Eix Accesibilitat
Scroll to Top