Objectius Estratègics

Plans i Objectius

L’Ens Gestor del DTI manté uns compromisos per a millorar i fomentar el destí d’Altea i promoure’l com un destí de referència tant a nivell nacional com internacional. Per a això s’han definit els següents objectius estratègics.

Objectius Estratègics

 • Assegurar una governança des de la col·laboració i participació amb institucions, teixit empresarial, ciutadania i visitants
 • Convertir a Altea en un destí més accessible per a totes les persones
 • Dotar al destí d’eines tecnològiques més innovadores
 • Lluitar contra l’amenaça del canvi climàtic, millorant la sostenibilitat ambiental del municipi
 • Promoure la sostenibilitat econòmica i millorar la qualitat de vida dels ciutadans
 • Crear un destí inclusiu tant per a turistes com per a residents
 • Promoure la resiliència, adaptant els serveis turístics a les necessitats i requisits dels turistes
 • Fomentar l’esport nàutic
 • Fomentar el turisme de naturalesa
 • Fomentar l’ús de la bicicleta i Altea com a destí referent del sector
 • Fomentar el binomi turisme-cultura
 • Alinear l’estratègia del DTI amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
Scroll to Top