Ajudes i Premis

Convocatòria ajudes per l’adquisició de material escolar de l’alumnat d’educació infantil Matriculat en centres escolars públics d’Altea durant el curs 2023-2024.

Termini presentació sol·licituds: Del 3 d’Octubre al 2 de Novembre de 2023 al BOP Seu Electronica i OAC Ajuntament d’Altea.

Accés al tràmit i documentació:

https://altea.sedelectronica.es Trámites destacados – Convocatoria ayudas de material escolar curso 2023/2024

Convocatòria ajudes per assistència a guarderia curs 2022/2023

Termini presentació sol·licituds: Del 3 d’Octubre al 2 de Novembre de 2023 Seu Electronica i OAC Ajuntament d’Altea.

Accés al tràmit i documentació:

https://altea.sedelectronica.es Trámites destacados – Convocatoria ayudas por asistencia a Guarderías curso 2022/2023

CONVOCATÒRIA PREMIS PER A ESTUDIANTS ALTEA

Títol Batxillerat o cicle formatiu grau mig/superior curs 2022/2023

Convocatòria dirigida a
Estudiants empadronats a Altea amb una antiguitat mínima de 2 anys
Que tinguen com a màxim 30 anys d’edat.
Que hagen aprovat aquest curs escolar 2022/2023 : Batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà o superior en un centre públic

Documentació a presentar:
Full de sol·licitud emplenat i signat.
Fotocòpia del DNI de l’alumne sol·licitant
Si l’estudiant és menor d’edat la sol·licitud tb. la signarà el pare o mare i tb. s’aportarà el seu DNI
Certificat acreditatiu d’haver superat aquest curs els ensenyaments anteriors ( notes)
El volant empadronament unitat familiar s’adjuntarà a la sol·licitud quan la presenten.


Termini presentació sol·licituds:
Del 7 de juliol al 7 d’agost 2023.

https://altea.sedelectronica.es Trámites destacados – Convocatoria de premios alumnado con el bachillerato-FP Grado Medio/Superior curso 2022/2023

Scroll to Top