Educació

Convocatòria ajudes per assistència a guarderia curs 2020/2021

Termini presentació sol·licituds: Del 7 al 28 d’octubre 2021 Seu Electronica i OAC Ajuntament d’Altea.

Accés al tràmit i documentació:

https://altea.sedelectronica.es Trámites destacados – Convocatoria ayudas por asistencia a Guarderías curso 2020/2021

CONVOCATÒRIA PREMIS PER A ESTUDIANTS ALTEA

Títol Batxillerat o cicle formatiu grau mig/superior curs 2021/2022

Convocatòria dirigida a
Estudiants empadronats a Altea amb una antiguitat mínima de 2 anys
Que tinguen com a màxim 30 anys d’edat.
Que hagen aprovat aquest curs escolar 2021/2022 : Batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà o superior en un centre públic

Documentació a presentar:
Full de sol·licitud emplenat i signat.
Fotocòpia del DNI de l’alumne sol·licitant
Si l’estudiant és menor d’edat la sol·licitud tb. la signarà el pare o mare i tb. s’aportarà el seu DNI
Certificat acreditatiu d’haver superat aquest curs els ensenyaments anteriors ( notes)
El volant empadronament unitat familiar s’adjuntarà a la sol·licitud quan la presenten.


Termini presentació sol·licituds:
Del 1 de juliol al 1 d’agost 2022.

https://altea.sedelectronica.es Trámites destacados – Convocatoria de premios alumnado con el bachillerato-FP Grado Medio/Superior curso 2021/2022

Scroll to Top