Plenari Extraordinari Ajuntament d’Altea 0006-2015 (10-juny-2015)

ÚNIC.- Aprovació, si escau, esborrador acta sessió anterior.

Scroll to Top