Política DTI

L’Ajuntament d’Altea busca augmentar la competitivitat turística al mateix temps que es veja incrementada la qualitat de l’experiència turística del visitant. És per això que ha implementat un sistema de gestió a fi de convertir-se en una Destinació Turística Intel·ligent (DTI). Amb això es pretén augmentar el potencial del destí, mitjançant l’aprofitament dels seus recursos i la millora en l’eficiència dels serveis perquè, finalment, es veja impulsat el desenvolupament sostenible econòmic, social i mediambiental i es facilite la interacció del visitant amb el destí.

Els que fonamenten aquesta política són:

  • Mantindre un compromís de millora contínua amb el Sistema de Gestió de la Destinació Turística Intel·ligent.
  • Comprometre’ns al compliment dels requisits aplicables, tant legals com d’una altra índole.
  • Considerar en la planificació estratègica del destí els eixos de governança, innovació, tecnologia, accessibilitat i sostenibilitat.
  • Dotar dels recursos necessaris per a poder afrontar els objectius estratègics i operacionals que s’estableixen per a la millora del destí.
  • Fomentar la implicació de totes les parts interessades en la millora del DTI, garantint la participació de la ciutadania i del sector en les decisions turístiques.
  • Aconseguir els objectius plantejats amb els recursos disponibles durant la vigència del Pla Director de DTI.
  • Mantindre el compromís amb la innovació en l’estratègia del destí.
  • Dotar als serveis turístics d’accessibilitat per a fer un destí de tots i per a tots.
  • Fomentar l’economia circular en el destí.
  • Potenciar les accions de sensibilització social cap al turisme.
Scroll to Top