Joventut

Carnet Jove


Per a poder traure el màxim profit al temps lliure i obtindre al seu torn importants descomptes, l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove posa a la teua disposició el Carnet Jove. Té com a objectiu facilitar a tots els jóvens la seua mobilitat i intercomunicació així com possibilitar el seu accés, per mitjà de l’articulació de determinats avantatges, a béns i servicis de caràcter social, cultural, econòmic i educatiu.

El poden obtindre tots els jóvens amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, tots dos inclusivament. Tant en l’àmbit estatal com a europeu, caldrà consultar les respectives pàgines web per a saber fins a quina edat comprén el Carnet Jove en altres comunitats autònomes o en altres estats i si s’aplica o no el descompte.

Coneix el Carnet Jove

És un document de caràcter personal i intransferible que acredita la identitat del jove, i consistix principalment a oferir als jóvens, serveis i avantatges a fi que puguen adquirir, per mitjà d’un descompte sobre el preu habitual, un conjunt de béns i productes socioculturals de consum preferent entre la joventut.

Este programa es desplega conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 40 països de l’entorn europeu que conformen l’Associació Europea del Carnet Jove (EYCA), entitat radicada a Bratislava (Slovakia) que garantix la reciprocitat de les prestacions en els diferents països adscrits.

Des de sempre, ser titular del Carnet Jove implica poder beneficiar-se d’importantíssims avantatges en distints llocs d’Europa que pots consultar en estes pàgines.

Tipus de carnets que pots triar:

  • Carnet Jove targeta financera: Has d’acudir a qualsevol sucursal de les indicades a continuació, obrir un compte que no té despeses i pagar la taxa de 8,56 euros. Si ho obtens en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores, podràs operar amb ell com a targeta de dèbit per a traure diners en els caixers que t’ho permeten segons les condicions del teu Carnet, i en alguns inclús en la xarxa Servired i VISA, tant a Espanya com en l’estranger. Quan vages de botigues podràs pagar les teues compres amb el teu Carnet, amb el sistema de “Telepagament”. A més, tindràs una assegurança d’assistència de viatge. Informa’t en la sucursal on l’hages tret.

  • Carnet Jove targeta clàssica: Acudir a qualsevol de les nostres oficines TURIVAJ o a les oficines IVAJ.GVA JOVE, aportant el teu DNI original, una foto carnet i pagar la taxa de 8,56 euros.

Requisits per a la seua obtenció

  • Tindre entre 14 i 30 anys, tots dos inclusivament.
  • Abonar la taxa de 8,56 € (consultar exempcions i bonificacions), que tindrà una validesa de 2 anys.
  • Formulari de sol·licitud del Carnet Jove emplenat i signat:

Els membres de famílies nombroses gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

  • 50% en el pagament de la taxa per a les famílies de categoria general.
  • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria especial.
  • Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si escau, resolució de l’òrgan competent.

Llocs d’emissió

Esta targeta és emesa, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per les entitats següents:


Ajudes Bo Lloguer Jove 2022


S’han publicat en el BOE les noves ajudes al lloguer del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Es tracta d’una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves de fins a 35 anys inclosos.

La unitat familiar no podrà tindre ingressos superiors a 3 vegades l’IPREM i es concederà per a dos anys, és a dir es tractarà d’una ajuda total de 6.000 euros repartida en 24 mensualitats.

Encara no s’ha obert el termini, i a més tant la gestió d’este Bo Lloguer Jove com la de les altres ajudes del Pla de Vivenda correspondrà a les comunitats autònomes. En el cas de la Comunitat Valenciana serà la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica l’encarregada de publicar la corresponent convocatòria en el seu moment.

Podeu subscriure-us al Butlletí de Novetats del PROP per a estar al corrent dels terminis per a sol·licitar-la quan es publique.

Convocatòria en el BOE

En aquest espai pots consultar totes les notícies de Joventut Altea

Dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 en el Centre de Joventut d’Altea C/la Tella

Envia la documentació a través del correu electrònic joventut@altea.es o de manera presencial amb cita prèvia. Telf: 627 47 20 83


Ajudes Bono Alquiler Jove 2022


Scroll to Top