Cementeri

Telèfons de Contacte

681 10 59 61 i  96584 44 48

Horaris

Novembre-Desembre-Gener-Febrer:   09:00 a 17:00h.

Març-Abril-Maig:                                     09:00 a 18:00h.

Juny-Juliol-Agost-Setembre-Octubre:   09:00h a 19:00h

Ordenança Reguladora

Plànol de distribució

Scroll to Top