Consell de Dones i Igualtat

El consell local d’Igualtat, és un òrgan de participació adscrit a la regidoria d’igualtat que té caràcter consultiu i d’assessorament en matèria d’igualtat de gènere, l’objecte del qual és donar participació a les diverses organitzacions de dones del municipi que treballen a favor de la igualtat de gènere i coordinar el teixit associatiu.

Poden adscriure’s a aquest consell associacions, entitats i col·lectius la finalitat dels quals, objectius, accions i programes, siga la construcció i l’assoliment d’una societat igualitària, inscrites en el registre municipal d’associacions.

Representación política
Coordinadores d’igualtat dels instituts Altaia i Bellaguarda
Representant del Centre Dona 24 horas Denia
Representants sindicals de CC.OO , UGT i FESEP
Representants sindicals del Centro de salud Altea
Representants de:
Associació E-Dones
Associació Anemone
Associació Dones amb Veu
Associació Cultural El Corfoll
Associació Mestresses de casa Altea la Vella
Associació Mestresses de casa Altea
Asociació Corfoll
Asociació grito del silencio

Les sol·licituds es presenten per registre d’entrada de l’Ajuntament, dirigides a Regidoria d’Igualtat, adjuntant la següent documentació:

  • Sol·licitud motivada
  • Certificat que acredite el nombre de persones associades, desagregat per sexe
  • Còpia d’estatuts
  • Memòria d’activitats

Scroll to Top