Comunicació no Sexista

Llenguatge inclusiu

El llenguatge inclusiu fa referència a tota expressió verbal o escrita que utilitza preferiblement vocabulari neutre, o bé fa evident el masculí i el femení, evitant generalitzacions del masculí per a situacions o activitats on apareixen dones i homes. Parlem de llenguatge inclusiu quan en comunicar tenim en compte a totes les persones de manera igualitària.

El sistema lingüístic del castellà, ofereix diverses possibilitats perquè no hi haja discriminació en el seu ús. Això no va de posar tot en femení ni canviar la-o per la –a. Existeixen múltiples recursos lingüístics que no requereixen un desdoblament continu com l’única solució al sexisme en el llenguatge

Nomenar i tindre en compte a totes les persones, expressar-nos sense haver de recórrer a paraules o expressions que poden marginar i alimentar el prejudici que tenim de moltes persones i col·lectius i reflectir la diversitat en el llenguatge ens ajudarà a construir un món més just i igualitari, ens farà ser una societat més respectuosa i empàtica.

Observatori d’imatge de les dones

L’Observatori de la Imatge de les Dones (OIM), amb la finalitat de fomentar una imatge equilibrada i no estereotipada de les dones, analitza la representació de les dones en la publicitat i en els mitjans de comunicació, veient quins són els rols més significatius que se’ls atribueixen. En el cas que aquests siguen sexistes, realitzar accions que contribuïsquen a suprimir les imatges estereotipades.

Per a complir els seus objectius l’OIM recull les queixes ciutadanes dels continguts considerats sexistes. Analitza i classifica els continguts detectats o denunciats i actua davant els emissors dels missatges discriminatoris, sol•licitant la modificació o retirada de les campanyes més estereotipades o denigrants per a les dones, o requerint-les un canvi de línia en les seues acciones futures.

La col•laboració ciutadana és important per al treball de seguiment i anàlisi de l’Observatori de la Imatge de les Dones, i contribueix a posar de manifest el rebuig social al tractament discriminatori cap a les dones, a través dels mitjans de comunicació i la publicitat.

Pots presentar les teues queixes sobre continguts publicitaris o dels mitjans de comunicació que consideres que són sexistes o inclouen imatges estereotipades de les dones.

Formulari denúncia: Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats – Queixes continguts sexistes.

Observatori d’imatge de les dones

Scroll to Top