Atenció a dones

Informació sobre ajudes i subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre, en el desenvolupament d’activitats per a l’atenció integral a les dones i la prevenció de la violència de gènere i el foment de l’associacionisme; així com ajudes a dones víctimes de violència de gènere.

Ajudes a Dones Emprenedores

• Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM). programa de la Cambra de Comerç d’assessorament en línia personalitzat i gratuït. Per a resoldre qualsevol dubte que tingues en el procés d’emprenedoria. A més d’ajudes a la dona emprenedora El seu web compta amb un útil directori d’ajudes classificades per província. Ajudes per a Dones Emprenedores – Programa PAEM (camara.es)

• Ajuda a la dona emprenedora rural. El Programa Desafiament Dona Rural és un projecte que ve de la mà de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, amb la col·laboració de la Fundació EOI i cofinançat pel Fons Social Europeu. Si necessites una ajuda a la dona emprenedora per a crear o renovar un negoci, pots optar a les seues ajudes de caràcter econòmic.

Ajudes per a dones emprenedores joves. Si eres una dona jove i vols emprendre, pots optar a les ajudes del Pla de Xoc per l’ocupació jove 2019-2021 que ofereix suport a negocis que tinguen una base tecnològica on participen dones. D’altra banda també pots optar a un bloc d’ajudes per a dones en l’àmbit rural que figuren en el règim especial de treballadors per compte propi agrari.

Ajudes a dones emprenedores majors de 45 anys. El programa INNOVATIA 8.3 ofereix ajudes a dones emprenedores de qualsevol edat sempre que la teua empresa forme part del sector tecnològic o científic. Aquest suport ve per part de l’Institut de la Dona i la Universitat de Compostela, amb la col·laboració del Fons Social Europeu. Pots beneficiar-te de Amadrinanet amb les ajudes que et presten altres emprenedores de reconeguda trajectòria en l’àmbit dels negocis.

• L’Escola d’Emprenedores Juana Millán ofereix formació, acompanyament i espais de trobada i suport mutu per a dones que desitgen posar en marxa o consolidar projectes empresarials, tant individuals com en col·lectiu, i que tenen la necessitat d’aprendre a emprendre i de teixir xarxes, sempre en contacte amb altres dones. És una escola virtual impulsada i finançada per l’Institut de les Dones, i desenvolupada i gestionada pel Grup Cooperatiu Tangent, una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre.

Escola d’emprenedores Juana Millán
Juntes emprenem

Subvencions al Moviment Associatiu

Es convoca anualment una Subvenció destinada a Fer costat al Moviment Associatiu i Fundacional d’Àmbit Estatal.

El seu objecte consisteix a finançar el manteniment i funcionament de les instal·lacions i seus del moviment associatiu i fundacional d’àmbit estatal, directament vinculat a l’àrea de competència i activitat de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, a fi de facilitar la seua disposició dels mitjans precisos per al compliment dels seus objectius.
Per a l’adjudicació d’aquestes subvencions es tindrà en compte, a més de la quantia del crèdit pressupostari assignat, anualment, a aquesta, els següents criteris: Antiguitat, presència territorial, especialització, afiliació, presència equilibrada en els òrgans directius, control financer, estructura i capacitat de gestió, volum d’activitat, participació i voluntariat, utilitat pública, presència internacional, recursos humans i resultats. No obstant això caldrà tindre en compte el que s’estableix en la Resolució anual vigent per a cada any.

Per a major detall de cada convocatòria anual prema ací

Les subvencions concedides es faran públiques a través del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i en la pàgina WEB d’aquest Institut.

Ajudes entitats locals

Subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d’inversió en matèria d’equipament i obres en l’àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives DOCV de 13 de maig de 2021.
Beneficiàries: Podran sol·licitar les subvencions les entitats locals i entitats sense fi de lucre, que siguen titulars de centres, programes o serveis del sistema valencià de serveis socials que reunisquen els requisits que s’estableixen en l’article 3 de l’Ordre 3/2020, de 17 d’abril.
Termini final de presentació: Fins a l’1 de febrer de 2023.

Ajudes Dones víctimes de VG

Ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere, establida en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere DOCV de 8 de maig de 2007
Beneficiàries: Per a ser beneficiària del dret a l’ajuda econòmica la dona víctima de violència de gènere haurà de reunir la data de la sol·licitud de l’ajuda els següents requisits:
a) Ser resident en la Comunitat Valenciana.
b) Mancar de rendes que en còmput mensual superen el 75 per cent de salari
Termini final de presentació: Obert

Espai d’encontre per a dones, el segon i últim dijous de mes, de 17.00 a 19.00 hores, en la Cafeteria Filharmònica, en un espai reservat per a l’activitat.

Inspirat en les reunions que feien les dones antigament en les porxades, quan treien les cadires al carrer i, parlaven de les seues alegries, les seues preocupacions i els seus saber. Aquestes reunions són una plataforma de sororitat i col•laboració entre dones, on compartir vivències i canviar consciències.

És un espai obert de autocura i de connexió, en el qual compartint un café, fem ganxet, proposem lectures, escriptura creativa, relaxació, pintura i altres activitats que van sorgint de les participants, afavorint l’empoderament personal.

Més informació en igualtat@altea.es o al telèfon 627 469 683.

Nacionals

Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats: www.inmujer.gob.es

Escola Virtual d’Igualtat: www.escuelavirtualigualdad.es

Fundació Dones: www.fundacionmujeres.es

Dones en Igualtat: www.mujeresenigualdad.com

Igualtat en l’empresa: www.igualdadenlaempresa.es
www.observatorioigualdadyempleo.es

Dones i la Cooperació Internacional: www.cooperacionespañola.es

Dones i Esport: www.csd.gob.es

Observatori de la Violència de Gènere: www.observatorioviolencia.org.es

Dones en el Medi Rural: www.mapama.gob.es

Dones i Ciència: www.csic.es

Informe PISA sobre gènere: www.mecd.gob.es

Dades sobre violència de gènere: www.violenciagenero.msssi.gob.es

Dades sobre homes i dones a Espanya: www.ine.org.es

Comissió d’Igualtat del Congrés dels Diputats: www.congreso.es

Internacionals

ONU Dones: www.unwomen.org.es

Institut Europeu de Gènere (European Institute for Gender Equality): www.eige.europa.eu

Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere del Parlament Europeu:
www.europarl.europa.eu
www.womanforward.org

Scroll to Top