El Riu Algar

La desembocadura del riu Algar és un aiguamoll litoral amb un elevat valor ecològic i amb unes propietats que el fan un paratge únic a la Marina Baixa. Destaca el seu patrimoni etnogràfic i històric, però especialment el fort interés de la zona per a les aus, suposant punt clau durant les seues migracions anuals; al riu Algar podem observar més de 100 espècies d’ocells.

Flora i fauna del Riu Algar

Sense dubte són les aus aquàtiques les protagonistes d’aquest espai; pràcticament durant tot l’any podem observar agrons blaus, garsetes blanques, esplugabous i el diminut gomet, l’única garsa que nidifica a l’espai. Al llarg de tot el llit abunden collverds, polles d’aigua, rossinyols bords i cuetes blanques, però és al toll de la desembocadura on podrem observar-los amb major facilitat; amb sort, ací podrem gaudir del colorit blauet. Altres aus com bequerudes, cabussonets i grans bàndols de gavines vulgars i capnegres venen ací a passar l’hivern.

Durant els períodes migratoris, nombroses aus de tot tipus troben al riu Algar un lloc on descansar i recuperar forces per a continuar el seu viatge, convertint-se en un punt calent de biodiversitat; des de camallongues, picardones i tot tipus d’ànecs fins a migradors transsaharians com orandelles, boscarles i cuetes grogues, així com tota mena de mosquiters.

No oblidem la presencia també de rèptils com la tortuga de rierol, que compta ací amb una xicoteta població. Baix la superfície de l’aigua també s’amaguen peixos com l’escassa anguila, catalogada en perill crític d’extinció per la UICN, així com grans quantitats invertebrats que suposen la base tròfica d’aquest aiguamoll.

Per últim, el riu Algar també presenta una enorme riquesa botànica, destacant les formacions de tamarits, sargues i xops, així com bogues, joncs i altres espècies aquàtiques. L’entorn de la desembocadura presenta l´únic hàbitat litoral d’Altea on trobem espècies pròpies d’ambients dunars com el cascall marí i el lot de platja.

Estudis d’institucions de diversos àmbits posen contínuament de manifest la importància d’aquest espai natural i la seua biodiversitat, que va ser inclòs al Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana l’any 2002.

Patrimoni històric i etnologia del Riu Algar

El riu Algar ha jugat un paper clau en la història d’Altea i ha tingut una importància com a punt d’abastiment d’aigua al llarg de les civilitzacions; ja els fenicis fondejaven les seues embarcacions a la badia d’Altea per a proveir-se d’aigua de l’Algar per la seua qualitat.L’aprofitament de l’aigua mitjançant xicotetes preses i assuts al llarg de tot el seu curs va permetre el funcionament de molins fariners com el Molí de la Torre, datat del segle XV, i el desenvolupament d’una agricultura de regadiu en tot el seu recorregut. Les terres properes al riu han sigut molt valorades per la seua fertilitat, on històricament s’ha fet un conreu de subsistència; actualment les aigües de l’Algar reguen extensos camps de cítrics, nisprers i advocats principalment.

A més, el riu ofereix molts altres recursos com les fibres de boga precisament per a “embogar” cadires i constitueix una font quasi inesgotable de canyes i cudols que s’han fet servir de forma històrica per a l’agricultura i en construccions com els sostres de les cases, marges, etc. així com d’infinitat de plantes amb usos tradicionals.

Actualment el riu suposa el major espai d’esbarjo d’Altea, un entorn verd on domina la tranquil·litat i on fer esport, passejar i gaudir de la natura, amb un paper de vegades poc valorat en la identitat cultural de les alteanes i alteans.

Scroll to Top